top of page

אוסף ראשון: instinct מתכתי 
תאריך: 4 בפברואר 2022
מיקום: ניו יורק, ניו יורק

קולקציה ויזואלית המאתגרת את ההבדל בצפיפות בין מתכת לבדים קלים. כל מראה המוצג בקולקציה זו מתחיל בצללית מבנית העשויה מבד קל משקל אשר לאחר מכן מעוטר בצורות מתכתיות, יוצר הצמידות בצורת ובמשקל.

Look 1 .JPG

25/01

Look 2.JPG

25/02

Look 3.JPG

25/03

Look 4.JPG

25/04

Look 5.JPG

25/05

Look 6.JPG

25/06

Look 7.JPG

25/07

Look 8.JPG

25/08

Look 9.JPG

25/09

Look 10.JPG

25/10

Look 11.JPG

25/11

Look 12.JPG

25/12

Look 13.JPG

25/13

Look 14.JPG

25/14

Look 15.JPG

25/15

Look 16.JPG

25/16

Look 17.JPG
Look 18.JPG

25/18

25/17

Look 19.JPG

25/19

Look 20.JPG

20/25

Look 21.JPG

21/25

Look 22.JPG

22/25

Look 23.JPG
Look 24.JPG

24/25

23/25

Look 25.JPG
Look 26.JPG

26/29

25/29

Look 27 .JPG
Look 28 .JPG

28/29

27/29

Look 29 .JPG

29/29

bottom of page